Torsdag den 26 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-26 00:00:00

Torsdagen den 26 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

23

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

____

____

0.00

0.00

24

Finansutskottets betänkande FiU34

Förstärkt insättningsgaranti

1

Håkan Svenneling (V)

6

2

Börje Vestlund (S)

8

____

____

0.14

0.14

25

Näringsutskottets betänkande NU20

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

____

____

0.00

0.14

26

Näringsutskottets betänkande NU21

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

0.40

0.54

27

Näringsutskottets betänkande NU22

Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

1

Jörgen Warborn (M)

6

2

Peter Helander (C)

6

3

Penilla Gunther (KD)

8

4

Per-Arne Håkansson (S)

8

5

Johan Nissinen (SD)

6

6

Elisabet Knutsson (MP)

6

____

____

0.40

1.34

28

Trafikutskottets betänkande TU16

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Jessica Rosencrantz (M)

10

2

Per Klarberg (SD)

12

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

10

5

Christina Örnebjär (L)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

8

Lars Mejern Larsson (S)

10

9

Erik Ottoson (M)

6

10

Teres Lindberg (S)

6

____

____

1.30

3.04

29

Försvarsutskottets betänkande FöU12

Elsäkerhet

1

Mikael Jansson (SD)

8

2

Peter Jeppsson (S)

4

3

Dag Klackenberg (M)

5

4

Daniel Bäckström (C)

6

5

Mikael Oscarsson (KD)

6

____

____

0.29

3.33

Totalt anmäld tid 3 tim. 33 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.