Torsdag den 28 april 2016

Talarlista 2015/16:20160428

Torsdagen den 28 april 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Utrikesutskottets betänkande UU16

Interparlamentariska unionen (IPU)

1

Krister Örnfjäder (S)

8

2

Anti Avsan (M)

8

3

Monica Green (S)

5

4

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

8

____

____

0.29

0.29

4

Utrikesutskottets betänkande UU17

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

1

Olle Thorell (S)

6

2

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

8

3

Valter Mutt (MP)

6

____

____

0.20

0.49

Totalt anmäld tid 0 tim. 49 min.

––––––––––––––––––––––––––––