Torsdag den 28 maj 2015

Talarlista 2014/15:20150528

Torsdagen den 28 maj 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Trafikutskottets betänkande TU12

Yrkestrafik och taxi

1

Leif Pettersson (S)

10

2

Jimmy Ståhl (SD)

7

3

Emma Wallrup (V)

8

4

Sten Bergheden (M)

10

5

Anders Åkesson (C)

8

6

Said Abdu (FP)

7

7

Robert Halef (KD)

8

8

Jessica Rosencrantz (M)

8

____

____

1.06

1.06

9

Trafikutskottets betänkande TU13

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Per Klarberg (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

8

5

Said Abdu (FP)

7

6

Robert Halef (KD)

8

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

8

Pia Nilsson (S)

8

9

Erik Ottoson (M)

5

10

Teres Lindberg (S)

4

11

Rasmus Ling (MP)

8

____

____

1.24

2.30

10

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Sotiris Delis (M)

8

3

Johnny Skalin (SD)

12

4

Valter Mutt (MP)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Hans Linde (V)

8

7

Tina Acketoft (FP)

8

8

Désirée Pethrus (KD)

8

9

Utrikesminister Margot Wallström (S)

10

10

Julia Kronlid (SD)

6

11

Johan Nissinen (SD)

4

____

____

1.28

3.58

Totalt anmäld tid 3 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––