Torsdag den 28 mars 2019

Talarlista 2018/19:20190328

Torsdagen den 28 mars 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Socialutskottets betänkande SoU13

Äldrefrågor

1

Ulrika Heindorff (M)

6

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Michael Anefur (KD)

6

5

Barbro Westerholm (L)

6

6

Mats Wiking (S)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

0.48

12

Socialutskottets betänkande SoU14

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

1

Ulrika Heindorff (M)

4

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

4

3

Sofia Nilsson (C)

4

4

Karin Rågsjö (V)

4

5

Michael Anefur (KD)

4

6

Ann-Christin Ahlberg (S)

4

7

Barbro Westerholm (L)

4

8

Pernilla Stålhammar (MP)

4

____

____

0.32

1.20

13

Trafikutskottets betänkande TU7

Trafiksäkerhet

1

Elin Gustafsson (S)

7

2

Sten Bergheden (M)

8

3

Thomas Morell (SD)

6

4

Mikael Larsson (C)

6

5

Jessica Thunander (V)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

7

9

Patrik Jönsson (SD)

6

____

____

1.04

2.24

14

Näringsutskottets betänkande NU7

Näringspolitik

1

Mattias Jonsson (S)

8

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

3

Tobias Andersson (SD)

7

4

Helena Lindahl (C)

8

5

Lorena Delgado Varas (V)

8

6

Camilla Brodin (KD)

6

7

Arman Teimouri (L)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.59

3.23

15

Näringsutskottets betänkande NU8

Regional tillväxtpolitik

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Eric Palmqvist (SD)

6

3

Peter Helander (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

7

7

Monica Haider (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.57

4.20

16

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

1

Erik Bengtzboe (M)

8

2

Ebba Hermansson (SD)

8

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Maria Arnholm (L)

8

7

Anna Johansson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Marianne Pettersson (S)

8

____

____

1.12

5.32

Totalt anmäld tid 5 tim. 32 min.

––––––––––––––––––––––––––––