Torsdag den 3 mars 2016

Talarlista 2015/16:20160303

Torsdagen den 3 mars 2016

Kl.

12.00

Val

ca 12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Socialutskottets betänkande SoU18

Ensamkommande barn

1

Emma Henriksson (KD)

8

2

Cecilia Widegren (M)

8

3

Yasmine Larsson (S)

8

4

Carina Herrstedt (SD)

8

5

Jan Lindholm (MP)

8

6

Staffan Danielsson (C)

8

7

Maj Karlsson (V)

8

8

Christina Örnebjär (L)

8

9

Statsrådet Åsa Regnér (S)

10

____

____

1.14

1.14

15

Socialutskottets betänkande SoU9

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

1

Jenny Petersson (M)

6

2

Per Ramhorn (SD)

6

3

Emma Henriksson (KD)

4

4

Kristina Nilsson (S)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Staffan Danielsson (C)

4

7

Karin Rågsjö (V)

4

8

Barbro Westerholm (L)

4

____

____

0.40

1.54

16

Försvarsutskottets betänkande FöU5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1

Mikael Jansson (SD)

6

2

Stig Henriksson (V)

6

3

Allan Widman (L)

6

4

Mattias Ottosson (S)

8

5

Annicka Engblom (M)

8

6

Jakop Dalunde (MP)

6

7

Daniel Bäckström (C)

6

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

9

Roger Richtoff (SD)

6

____

____

0.58

2.52

17

Försvarsutskottets betänkande FöU6

Skydd för geografisk information

____

____

0.00

2.52

18

Civilutskottets betänkande CU16

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Ewa Thalén Finné (M)

8

3

Ola Johansson (C)

8

4

Robert Hannah (L)

8

5

Leif Nysmed (S)

8

6

Roger Hedlund (SD)

8

7

Emma Hult (MP)

8

8

Nooshi Dadgostar (V)

8

____

____

1.04

3.56

19

Civilutskottets betänkande CU17

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

____

____

0.00

3.56

Totalt anmäld tid 3 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.