Torsdag den 30 augusti 2018

Kammarens talarlista 2018-08-30 00:00:00

Torsdagen den 30 augusti 2018

Kl.

12.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten

Socialdemokraterna företräds av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

6

4

2

2

2

Beatrice Ask (M)

6

4

2

3

Roger Richtoff (SD)

6

4

2

4

Maria Ferm (MP)

6

4

2

5

Daniel Bäckström (C)

6

4

2

6

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

4

2

7

Allan Widman (L)

6

4

2

8

Mikael Oscarsson (KD)

2

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.