Torsdag den 9 juni 2016

Talarlista 2015/16:20160609

Torsdagen den 9 juni 2016

Kl.

12.00

Val

ca 12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Björn von Sydow (S)

6

3

Fredrik Eriksson (SD)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

5

____

____

0.31

0.31

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU29

Kommittéberättelse 2016

1

Veronica Lindholm (S)

6

____

____

0.06

0.37

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU28

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

1

Berit Högman (S)

6

2

Fredrik Eriksson (SD)

5

____

____

0.11

0.48

24

Utrikesutskottets betänkande UU14

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Kent Härstedt (S)

8

2

Margareta Cederfelt (M)

8

3

Valter Mutt (MP)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

____

____

0.32

1.20

25

Utrikesutskottets betänkande UU13

Europarådet

1

Julia Kronlid (SD)

6

2

Jonas Gunnarsson (S)

6

3

Tobias Billström (M)

6

4

Valter Mutt (MP)

6

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

7

Birgitta Ohlsson (L)

6

8

Sofia Damm (KD)

6

9

Johan Nissinen (SD)

8

10

Eva-Lena Jansson (S)

6

____

____

1.06

2.26

26

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Pyry Niemi (S)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

7

Birgitta Ohlsson (L)

8

8

Sofia Damm (KD)

8

9

Markus Wiechel (SD)

4

____

____

1.06

3.32

27

Trafikutskottets utlåtande TU20

En luftfartsstrategi för Europa

1

Karin Svensson Smith (MP)

6

2

Rikard Larsson (S)

6

3

Edward Riedl (M)

6

4

Tony Wiklander (SD)

6

5

Emma Wallrup (V)

6

____

____

0.30

4.02

28

Kulturutskottets betänkande KrU11

Förutsättningar för svensk film

1

Gunilla Carlsson (S)

8

2

Cecilia Magnusson (M)

10

3

Aron Emilsson (SD)

10

4

Per Lodenius (C)

10

5

Bengt Eliasson (L)

10

6

Roland Utbult (KD)

8

7

Rossana Dinamarca (V)

5

8

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

10

9

Olof Lavesson (M)

6

10

Sara-Lena Bjälkö (SD)

8

____

____

1.25

5.27

Totalt anmäld tid 5 tim. 27 min.

––––––––––––––––––––––––––––