Torsdagen den 13 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130613

Talarlista

Torsdagen den 13 juni 2013

Kl. 09.00 Arbetsplenum

14.00Frågestund

16.00 Votering

____________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid

Ackumulerad

 

Gemensam debatt SfU 8 och SfU13

(min.)

tid

 

 

 

15Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

16Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13

Genomförande av blåkortsdirektivet

1

Eva-Lena Jansson (S)

10

 

2

David Lång (SD)

12

 

3

Christina Höj Larsen (V)

12

 

4

Mikael Cederbratt (M)

10

 

5

Maria Ferm (MP)

10

 

6

Hans Backman (FP)

10

 

7

Fredrick Federley (C)

8

 

8

Emma Henriksson (KD)

8

 

9

Statsrådet Tobias Billström (M)

12

 

 

 

____

____

 

 

1.32

1.32

17Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

1

David Lång (SD)

8

 

2

Christina Höj Larsen (V)

8

 

3

Mikael Cederbratt (M)

5

 

 

 

____

____

 

 

0.21

1.53

18Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

Metoder för bedömning av arbetsförmåga

1

Tomas Eneroth (S)

8

 

2

Finn Bengtsson (M)

8

 

3

Gunvor G Ericson (MP)

8

 

4

Hans Backman (FP)

4

 

5

David Lång (SD)

4

 

6

Solveig Zander (C)

6

 

7

Lars Gustafsson (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.44

2.37

19Kulturutskottets betänkande KrU4

Mål för friluftslivspolitiken

1

Tina Ehn (MP)

10

 

2

Lars Ohly (V)

6

 

3

Peter Johnsson (S)

8

 

4

Göran Montan (M)

8

 

5

Ulf Nilsson (FP)

4

 

6

Per Lodenius (C)

4

 

7

Lars-Axel Nordell (KD)

4

 

 

 

____

____

 

 

0.44

3.21

20Socialutskottets betänkande SoU26

Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

21Socialutskottets betänkande SoU27

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

1

Gunnar Sandberg (S)

6

 

2

Gunvor G Ericson (MP)

12

 

3

Eva Olofsson (V)

10

 

4

Henrik Ripa (M)

6

 

5

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

6

 

6

Rickard Nordin (C)

6

 

7

Per Ramhorn (SD)

6

 

8

Magnus Sjödahl (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.58

4.19

22Socialutskottets betänkande SoU28

Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten

1

Lena Hallengren (S)

8

 

2

Isabella Jernbeck (M)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.14

4.33

 

 

Totalt anmäld tid

4 tim. 33 min.

_____________________________