Torsdagen den 23 maj 2013

Talarlista 2012/13:20130523

Talarlista

Torsdagen den 23 maj 2013

Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum

14.00 Statsministerns frågestund

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

17Justitieutskottets betänkande JuU18

FN:s internationella brottmålstribunaler – avveckling och restfunktioner

____

____

0.00

0.00

18Civilutskottets betänkande CU19

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

____

____

0.00

0.00

19Socialutskottets betänkande SoU22

Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

1

Magnus Ehrencrona (MP)

8

 

2

Eva Olofsson (V)

10

 

3

Meeri Wasberg (S)

10

 

4

Helena Bouveng (M)

8

 

5

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

8

 

6

Rickard Nordin (C)

8

 

7

Magnus Sjödahl (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.00

1.00

20Kulturutskottets betänkande KrU10

Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund

1

Christina Zedell (S)

10

 

2

Tina Ehn (MP)

8

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

4

Lars Ohly (V)

5

 

5

Amir Adan (M)

6

 

6

Anna Steele (FP)

8

 

7

Per Lodenius (C)

6

 

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

 

9

Peter Johnsson (S)

8

 

10

Torbjörn Björlund (V)

5

 

11

Anne Marie Brodén (M)

6

 

12

Hans Backman (FP)

6

 

 

 

____

____

 

 

1.24

2.24

21Kulturutskottets betänkande KrU11

Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön

1

Agneta Gille (S)

10

 

2

Tina Ehn (MP)

8

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

4

Bengt Berg (V)

10

 

5

Anne Marie Brodén (M)

10

 

6

Ulf Nilsson (FP)

8

 

7

Per Lodenius (C)

8

 

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.10

3.34

22Försvarsutskottets betänkande FöU9

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

1

Johan Forssell (M)

10

 

2

Allan Widman (FP)

10

 

3

Staffan Danielsson (C)

6

 

4

Mikael Jansson (SD)

10

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

6

Clas-Göran Carlsson (S)

8

 

7

Torbjörn Björlund (V)

4

 

 

 

____

____

 

 

0.56

4.30

23Utrikesutskottets betänkande UU19

Interparlamentariska unionen (IPU)

1

Krister Örnfjäder (S)

8

2

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

8

3

Christer Winbäck (FP)

6

4

Robert Halef (KD)

6

5

Anti Avsan (M)

8

6

Ulf Nilsson (FP)

6

____

____

0.42

5.12

Totalt anmäld tid

5 tim. 12 min.

_____________________________