Torsdagen den 30 maj 2013

Talarlista 2012/13:20130530

Talarlista

Torsdagen den 30 maj 2013

Kl. 12.00 Arbetsplenum

14.00Frågestund

16.00 Votering

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

10Trafikutskottets utlåtande TU20

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om åtgärder för minskade kostnader vid utbyggnad av höghastighetsnät

____

____

0.00

0.00

11Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande MJU18

En europeisk strategi för plastavfall

____

____

0.00

0.00

12Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU19

Djurskydd m.m.

1

Helena Leander (MP)

8

 

2

Jens Holm (V)

8

 

3

Sara Karlsson (S)

8

 

4

Åsa Coenraads (M)

8

 

5

Anita Brodén (FP)

8

 

6

Inger Fredriksson (C)

8

 

7

Irene Oskarsson (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

0.56

0.56

13Finansutskottets betänkande FiU24

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010- 2012

1

Ulla Andersson (V)

10

 

2

Ardalan Shekarabi (S)

6

 

3

Jörgen Andersson (M)

8

 

4

Per Bolund (MP)

6

 

5

Carl B Hamilton (FP)

7

 

6

Per Åsling (C)

6

 

7

Sven-Olof Sällström (SD)

6

 

8

Anders Sellström (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.55

1.51

14Utrikesutskottets betänkande UU11

Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Olle Thorell (S)

10

 

2

Bodil Ceballos (MP)

12

 

3

Björn Söder (SD)

10

 

4

Hans Linde (V)

10

 

5

Ulrik Nilsson (M)

10

 

6

Christer Winbäck (FP)

10

 

7

Kerstin Lundgren (C)

10

 

8

Désirée Pethrus (KD)

10

 

 

 

____

____

 

 

1.22

3.13

15Trafikutskottets betänkande TU17

Fordons- och vägtrafikfrågor

1

Leif Pettersson (S)

10

2

Stina Bergström (MP)

10

3

Tony Wiklander (SD)

5

 

4

Siv Holma (V)

10

 

5

Christer Akej (M)

10

 

6

Lars Tysklind (FP)

8

 

7

Anders Åkesson (C)

5

 

8

Lars Gustafsson (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

1.04

4.17

16Trafikutskottets betänkande TU18

Luftfartsfrågor

1

Suzanne Svensson (S)

12

2

Edward Riedl (M)

12

3

Annika Lillemets (MP)

8

4

Lars Tysklind (FP)

8

5

Anders Åkesson (C)

6

6

Siv Holma (V)

8

7

Tony Wiklander (SD)

5

8

Jan-Evert Rådhström (M)

8

____

____

1.07

5.24

Totalt anmäld tid

5 tim. 24 min.

_____________________________