Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1

Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

ISSN
1651-6885

978-91-86673-67-3
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:URF1

Till riksdagsstyrelsen

På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska villkor.

Justitierådet Gudmund Toijer förordnandes samma dag som särskild utre- dare.

Från den 1 december 2012 förordnades riksdagsdirektören Kathrin Flos- sing och biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson som sakkunniga i utredningen, och som experter i utredningen förordnades från Riksdagsför- valtningen enhetschefen Anna Aspegren, verksjuristen Sofia Erlandsson, avdelningschefen Ulf Renberg och kanslichefen Anna Wallin samt från Skat-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida