Protokoll utskottssammanträde 2006/07:21

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:21

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21

 

DATUM

2007-05-24

TID

09.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

1 §

Information

 

Eva Nordlund och Gunni Öhlund, Valideringsdelegationen, informerar om sin verksamhet.

 

2 §

Information

 

Elin Rosenberg, Pelle Rödin och Jennie Zetterström, Sveriges förenade studentkårer, informerar om kvalitetsmanifest.

 

3 §

Information

 

Leif Davidsson, Utbildningsdepartementet och Anna Barklund, Skolverket informerar om betänkande från utredningen om mål och uppföljning i grundskolan.

 

4 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2006/07:20 justeras.

 

6 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

7 §

Tack till ledamöter och kansli

 

Ordförande Sofia Larsen (c) tackar kansliet och utskottet för en väl genomförd verksamhet under riksmötet. Vice ordförande Marie Granlund (s) tackar ordförande för ett gott samarbete under riksmötet.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras tisdagen 29 maj 2007

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2006/07:21

 

 

 

Inkomna skrivelser till UbU

 

- Honest Gunhu. Angående vissa frågor vid Malmö högskola

(dnr 150-2907-2006/07).

 

 

För kännedom

 

- Europeiska gemenskapernas kommission. (KOM (2007) 241 slutlig)
[SEK (2007) 568, SEK (2007) 569]

Förslag till Rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för
Initiativet för innovativa läkemedel.

 

- Europeiska gemenskapernas kommission. (SEC (2007) 568)

Commission staff working document. Accompanying document to the Proposal for the Council decision on the setting up the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking. Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of Innovative medicines. European Commission, DG Research, Health Directorate impact assessment.

Europeiska gemenskapernas kommission. (SEK (2007) 569) Kommissionens arbetsdokument. Följedokument till förslaget till rådets förordning om upprättandet av
det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel. Sammanfattning av
och kommentarer till konsekvensanalysen för ett gemensamt teknikinitiativ inom
området Innovativa läkemedel. Sammanfattning av och kommentarer till konsekvensbedömningen.