Protokoll utskottssammanträde 2006/07:31

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31

 

DATUM

2007-06-14

TID

8.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvaro vid föredragning

 

Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning.

 

§ 2

Föredragning

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet för politiska frågor Olof Skoog, utrikesrådet för handelsfrågor Anders Ahnlid m.fl., lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2006/07:30.

 

§ 4

Meddelanden och administrativa frågor

 

Påminns om att biståndsminister Gunilla Carlsson lämnar föredragning om landfokusering m.m. tisdagen den 19 juni kl.11.00.

 

Meddelas att kansliet bjuder på avslutningsförfriskningar direkt efter biståndsministerns föredragning tisdagen den 19 juni.

 

Meddelas att direktör Tomas Ries, Utrikespolitiska institutet, lämnar föredragning onsdagen den 20 juni kl. 10.00.

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 oktober.

 

Meddelas att en enkät angående utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 ämnas skickas ut.

 

Utskottet beslutar att genomföra ett besök vid Lunds universitet i början av hösten 2007.

 


 

§ 5

Inkommen faktapromemoria

 

Anmäls inkommen faktapromemoria 2006/07:FPM88 Jämställdhet inom EU:s utvecklingssamarbete.

Promemorian avskrivs mot att aktuella frågeställningar behandlas i betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor.

 

§ 6

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras tisdagen den 19 juni 2007

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:31

 

§1

§ 2-6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla Lopéz (mp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande