Protokoll utskottssammanträde 2007/08:17

Trafikutskottets protokoll 2007/08:17

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17

 

DATUM

2008-02-19

TID

Kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om ITS Världskongressen 2009

Utvecklingsansvarig Hans Rode, Vägverket, informerar om världskongressen inom ITS (intelligenta transportsystem och

tjänster) som kommer att äga rum den 21-25 september 2009 i Stockholm.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:15 från den 12 februari 2008.

 

§ 3

Sjöfart

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU8 Sjöfart.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Utfrågning om transportsektorns sårbarhet inför klimatförändringar

 

Utskottet beslutar att hålla en offentlig utfrågning om transportsektorns sårbarhet inför klimatförändringar torsdagen

den 6 mars 2008 kl. 09.00 – 12.00 i förstakammarsalen.

 

§ 5

Behandling av faktapromemoria

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:FPM66

Att vara en del av informationssamhället.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 6

Inbjudan till IT-konferens

 

Anmäls inbjudan till EPRI-konferens i Dublin den 27-28 mars 2008.

Utskottet beslutar uppdra åt presidiet att förorda en eller två ledamöter som deltagande från utskottet i konferensen.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse se bilaga 2.

 


 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 21 februari 2008 kl. 09.30.

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2008-02-21

 

Jan-Evert Rådhström

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:17

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-02-19

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:17

 

 

Inkommen skrivelse

Dnr

Ang. bro mellan Avan och Norra Sunderbyn,
Clifton Fexmo, Luleå

 

1557-2007/08