Protokoll utskottssammanträde 2007/08:22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:22

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22

 

DATUM

2008-03-25

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:21 från den 13 mars 2008.

 

§ 2

Kollektivtrafik och trafikupphandling

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU7

Kollektivtrafik och trafikupphandling.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU7 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1. Ökade satsningar på kollektivtrafiken (punkt 1)
  av s- och mp-ledamöterna.
 2. Ökade satsningar på kollektivtrafiken (punkt 1)
  av v- ledamoten.
 3. Samordningsfrågor inom kollektivtrafiken (punkt 2)
  av s-ledamöterna.
 4. Samordningsfrågor inom kollektivtrafiken (punkt 2)
  av v- och mp-ledamöterna.
 5. Kollektivtrafikens prissättning och miljöanpassning (punkt 3)
  av v-ledamoten.
 6. Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken
  (punkt 5) av s- och mp-ledamöterna.
 7. Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken (punkt 5) av v-ledamoten.
 8. Parkeringstillstånd för funktionshindrade (punkt 6)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 9. Färdtjänst och riksfärdtjänst (punkt 7)
  av v-ledamoten.
 10. Trafikupphandling m.m. (punkt 8)
  av s-ledamöterna.
 11. Upphandling av Gotlandstrafiken m.m. (punkt 9)
  av s-ledamöterna.
 12. Upphandling av Gotlandstrafiken m.m. (punkt 9)
  av v-ledamoten.

 

§ 3

Järnvägsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU11

Järnvägsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Vägtrafikens miljöanpassning

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning .

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Faktapromemoria om rena och energieffektiva fordon

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:FPM77 Rena och energieffektiva fordon.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 


§ 6

Behandling av EU-frågor

 

Utskottet behandlar sammanställning av EU-dokument från tiden 23 januari – 17 mars 2008.

 

Dokumenten läggs till handlingarna.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse, se bilaga 2.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Anmäls att företrädare för utskottet uppvaktade infrastrukturminister Åsa Torstensson inför hennes 50-års dag.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 1 april 2008 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2008-04-01

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:22

 

§ 1-9

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-03-25

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:22

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

 

Sammanträdesprotokoll: Avtal om medfinansiering av Citybanan,
Norrköpings kommun

 

 

Kännedoms-
kopia