Protokoll utskottssammanträde 2007/08:28

Trafikutskottets protokoll 2007/08:28

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28

 

DATUM

2008-04-24

TID

Kl. 09.30-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng

och enhetschef Eva Liljefors från Post- och telestyrelsen informerar om funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:27 från den 17 april 2008.

 

§ 3

Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU9

Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU9 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

  1. Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
    (punkt 1) av v-ledamoten.
  2. Omförhandling av regleringen av dygnsvila (punkt 2)
    av mp-ledamoten.

 

§ 4

Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 


 

§ 5

ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU15 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU16 Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse se bilaga 2.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

 den 6 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2008-05-06

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:28

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-04-24

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:28

 

 

Inkommen skrivelse

Utsänd inför sammanträdet

 

Uppmaning till Banverket att ändra sin planering att dra järnväg

under Göta kanal, Upplevelseområde Göta kanal Väst ekonomisk

förening, RD 160-2571-2007/08

 

 

Ja