Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18

Kulturutskottets protokoll 2008/09:18

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18

 

DATUM

Tisdagen den 17 februari 2009

TID

Kl. 11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:17 av den 10 februari 2009.

 

 

§ 2

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om vissa kulturpolitiska frågor väckta under allmänna motionstiden 2008

2008/09:Kr206, Kr217, Kr222, Kr229, Kr236, Kr239, Kr249, Kr252, Kr272, Kr276, Kr 277, Kr287, Kr302 yrk. 2, Kr304, Kr305, Kr307 yrk. 2, 5, 12, 14, 18-19, 25-26, 30, 35 och 37, Kr308, Kr309, Kr313, Kr327, Kr329, Kr330, Kr335 yrk. 5, Kr338, Kr341, Kr343, Kr351, Kr360, Kr361, Kr363, Kr372, Sk389 yrk. 3 och A355 yrk. 25.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2008
2008/09:
Kr204, Kr218, Kr247, Kr269, Kr290, Kr292, Kr303, Kr328, Kr334, Kr345, Kr352, Kr353 yrk. 3, Ju379 yrk. 16, A395 yrk. 35 och A402 yrk. 47.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Ändring i arbetsplanen

 

Beslutas att justeringen av betänkande 2008/09:KrU4 om spel och lotterier ska flyttas från den 19 februari till den 26 februari 2009.

 

 

§ 5

Övriga frågor

 

Kanslichefen informerar om att Staffan Valdemar Holm, konstnärlig chef för Bergmanfestivalen, har inbjudit några av Europas ledande teaterhus till Stockolm. Meningen är att regissörer och skådespelare ska granska och tolka Obamas segertal i Chicago och framföra det i form av en teateruppsättning. Resultatet kommer sedan att presenteras för offentligheten i samband med att Bergmanfestivalen avslutas den 6 juni 2009.

 

Bergmanfestivalen har genom Staffan Valdemar Holm vänt sig till kulturutskottet med en förfrågan om det är möjligt att framföra skådespelet i riksdagen eftersom det bygger på ett politiskt tal. Det skulle i så fall ske i riksdagens förstakammarsal i samband med festivalens avslutning den 6 juni 2009.

 

Kulturutskottet beslutar att ställa sig positiv till förfrågan och att vara beredd att stå som värd för detta evenemang.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 19 februari 2009 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anita Lysholm

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

 Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:18

 

§ 1

2

3-6

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande