Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20

Kulturutskottets protokoll 2008/09:20

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20

 

DATUM

Torsdagen den 26 februari 2009

TID

Kl. 09.30-09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

 

Justeras protokoll 2008/09:18 av den 17 februari 2009 och protokoll 2008/09:19 av den 19 februari 2009.

 

 

 

 

§ 2

Justering av betänkande

 

 

Fortsätts behandlingen av motioner om spel- och lotterifrågor (jfr prot. 2008/09:17.4).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU4 justeras.

Anmäls ett särskilt yttrande.

 

 

 

 

§ 3

Justering av betänkande

 

 

Fortsätts behandlingen av motioner om vissa kulturpolitiska frågor (jfr prot. 2008/09:18.2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU5 justeras.

 

Anmäls reservationer.

 

 

 

 

§ 4

Justering av betänkande

 

 

Fortsätts behandlingen av motioner om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor (jfr prot. 2008/09:18.3).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU6 justeras.

 

Anmäls reservationer.

 

 

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 mars 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anita Lysholm

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:20

 

§ 1

§ 2

§ 3-6

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

-

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

-

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande