Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Kulturutskottets protokoll 2008/09:21

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21

 

DATUM

Tisdagen den 10 mars 2009

TID

Kl. 11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:20 av den 26 februari 2009.

 

 

§ 2

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om folkbildning och friluftsliv väckta under allmänna motionstiden 2008
2008/09:Kr224, Kr225, Kr240, Kr246 yrk. 2, 5 och 6, Kr253, Kr273, Kr275, Kr281, Kr291 yrk. 1, Kr307 yrk. 33 och 34, Kr317 Kr324, Kr332, Kr340, Kr342, Kr357 och Ub599 yrk. 8.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Information

 

Företrädare för Riksidrottsförbundet, ordförande Karin Mattson, vice ordförande Birgitta Ljung, generalsekreterare Mikael Santoft och avdelningschef Kain Karlsson, informerar om Idrottslyftets första år och ger sin syn på förslagen i propositionen 2008/09:126 Statens stöd till idrotten samt besvarar frågor från utskottets ledamöter.

Informationsmaterial överlämnas.

 

 

§ 4

Inbjudningar och konferenser

 

Anmäls inbjudan från

– Strindbergsmuseet, ordförande Louise Edlind Friberg, till studiebesök under hösten 2009 (dnr 141-1794-08/09).

 

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande skrivelse:

– Riksförbundet Sveriges Museer angående Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn den 1–3 april 2009 (dnr 140-1782-08/09).

 

 

§ 6

Ärendebehandling

 

Behandlas faktapromemoria 2008/09:FPM86 Nytt stödprogram till film (Media Mundus).

Utskottet beslutar att inte begära överläggning med ansvarigt statsråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 26 mars 2009 kl. 09.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:21

                                                                 §§

1–2

3

4–7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande