Protokoll utskottssammanträde 2008/09:24

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:24

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24

 

DATUM

2009-05-14

TID

09.30–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall och kanslirådet Jonas Wendel, samtliga UD, lämnar föredragning inför möte med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), inklusive försvarsfrågor.

 

§ 2

Föredragning

 

Statssekreterare Joakim Stymne, kanslirådet Anna Olsson Wrang, kanslirådet Henrik Cederin och departementssekreterare Åsa Hidenborg, samtliga UD, lämnar föredragning inför möte med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), biståndsfrågor.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:23.

 

§ 4

Meddelanden och administrativa frågor

 

Meddelas att debattlistor för betänkande UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor cirkuleras.

 

Informeras om de kommande MR-dagarna, 15–17 november, med rubriken MR och klimatkrisen.

 

Påminns om enkät om önskemål om information från Regeringskansliet om multilateralt utvecklingssamarbete.

 

Upptas anmälning till utrikesutskottet och EU-nämnden öppna seminarium om EU:s Östersjöstrategi onsdagen den 10 juni kl. 10.00.

 

Meddelas att dagens möte med norska Stortingets utenrikskomité äger rum i Villa Bonnier. Gemensam busstransport till Villa Bonnier utgår från Mynttorget kl. 12.15.

 

§ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella EU-frågor

 

Föredras och beslutas om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 188

Grannskapspolitiken behandlas i betänkande 2008/09:UU10.

Läggs till handlingarna.

Kommissionsmeddelande KOM(2009)196

Läggs till handlingarna.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 143

Icke-spridningsfrågor behandlas i betänkande UU11.

Läggs till handlingarna.   

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 160

Kommissionsmeddelandet delades inför Gaerc 14 maj.

Läggs till handlingarna.

 

 

§ 6

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras torsdagen den 11 juni 2009

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:24

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande