Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26

Kulturutskottets protokoll 2008/09:26

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26

 

DATUM

Tisdagen den 21 april 2009

TID

Kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

 

Justeras protokoll 2008/09:25 av den 16 april 2009.

 

 

 

 

§ 2

Ärendebehandling

 

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten jämte motioner (jfr prot. 2008/09:22.3).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU8 justeras.

Anmäls reservationer.

 

 

 

 

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna jämte motioner.

 

Utskottet finner inte anledning att framföra några synpunkter till konstitutionsutskottet och beslutar därför att avstå från att avge yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 4

Övriga frågor

 

 

Kanslichefen informerar om vissa ändringar i utskottets arbetsplan.

En reviderad arbetsplan fogas till protokollet som bilaga 2.

 

 

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den

 7 maj 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anita Lysholm

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

Bilagor

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Arbetsplan

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2008/09:26

 

§ 1-2

3-5

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande