Protokoll utskottssammanträde 2009/10:35

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:35

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35

 

DATUM

2010-09-28

TID

11:00–12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Joakim Stymne, Tomas Danestad och Åsa Hjelt från UD, Eva Haghanipour, Line Vikström och Susanne Olsson från Finansdepartementet, Barbro Wickman-Parak, Cecilia Roos-Isaksson, Maria Wallin Fredholm och Caroline Leung från Riksbanken informerade utrikesutskottet och finansutskottet inför IMF:s och Världsbankens höstmöten 2010.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

§ 2

Sammanträdets avslutande

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Elisabeth Eklind Eliahu

 

 

Justeras torsdagen den 30 september 2010

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:35

 

§ 1-2

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ullenhag (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande