Protokoll utskottssammanträde 2011/12:23

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:23

 

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23

 

DATUM

2012-02-21

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:22.

 

 

2 §

En ny gymnasiesärskola (UbU9)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:50 och motioner.

Ärendet bordlades.

 

3 §

Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (UbU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:57 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

4 §

Grundskolan (UbU14)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 23 februari 2012

 

 

Margareta Pålsson

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:23

 

 1-2 §

 3 §

4 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande