Protokoll utskottssammanträde 2011/12:25

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:25

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25

 

DATUM

2012-03-01

TID

09.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

1 §

Val av vice ordförande

 

Ibrahim Baylan (S) valdes till vice ordförande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

2 §

Information från Utbildningsdepartementet

 

Utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterarna Peter Honeth och Bertil Östberg samt politiskt sakkunniga Anna Neuman och Therese Wallqvister informerade om aktuella frågor.

 

3 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:24.

 

4 §

Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (UbU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:57 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

Grundskolan (UbU14)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

6 §

Högskolan (UbU17)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

7 §

Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Konstitutionsutskottet har berett justitieutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast den 15 mars 2012 yttra sig över EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning vad gäller frågan om förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde, KOM(2012) 11.

 

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 15 mars 2012

 

 

Margareta Pålsson

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2011/12:25

 

1 §

2-3 §

4-5 §§

6-8 §§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

O

 

O

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande