Protokoll utskottssammanträde 2011/12:28

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28

 

DATUM

2012-03-22

TID

09.00–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:27.

 

2 §

Högskolan (UbU17)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

3 §

Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU18.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

4 §

Förskolan (UbU13)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

5

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Under förutsättning att konstitutionsutskottet på sitt sammanträde torsdagen den 22 mars beslutar bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:56 En samordnad långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 och motion 2011/12:K9 i de delar de berör utskottets beredningsområde beslutade utskottet att yttra sig.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 29 mars 2012

 

 

Ibrahim Baylan

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2011/12:28

 

1-3 §§

4-5 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande