Protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

 

DATUM

2012-03-29

TID

09.00–10.00

10.05-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

1 §

Information om forskning och innovation


Generaldirektör Mille Millnert, rådsdirektör Mariann Samuelsson, Vetenskapsrådet, generaldirektör Charlotte Brogren, kommunikationsdirektör Maria Dahl Torgerson, Vinnova, chef för utbildning, forskning och innovation Tobias Krantz och innovationspolitisk expert Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv informerar om forskning och innovation.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

4 §

Högskolan (UbU17)


Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU17.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

5 §

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 (UbU19)


Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2011/12:RJ1 och 2011/12:RR3. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU19.

 

 

6 §

Förskolan (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

Förskolan (UbU13)

 

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 2011/12:Ub456 yrkande 5 och 2011/12:So658 yrkande 12.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

8 §

Romsk inkludering (UbU2y)


Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:56 och motion.

Ärendet bordlades.

 

9 §

Gymnasieskolan (UbU15)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

10 §

Studiestöd (UbU16)

 

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

 

11 §

Leveransplikt för elektroniskt material (UbU24)


Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet och kulturutskottet tillfälle att senast tisdagen den 8 maj 2012 yttra sig över proposition 2011/12:121 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 12 april 2012

 


Ibrahim Baylan

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2011/12:29

 

1 §

2-5§§

6-8§§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande