Protokoll utskottssammanträde 2011/12:31

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:31

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31

 

DATUM

2012-04-17

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Information från Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet.

 

2 §

Förskolan (UbU13)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

 

3 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:30.

 

4 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

5 §

Grundskolan (UbU14)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU14.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

6 §

Romsk inkludering (UbU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:56 och motion. Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:UbU2y.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

7 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Konstitutionsutskottet har anmodat bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2011/12:75 samt motion i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Granskningsrapport (RiR 2012:2)

 

Utskottet informerades om att granskningsrapporten Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett? (RiR 2012:2) har inkommit från Riksrevisionen.

 

9 §

Granskningsrapport (RiR 2012:4)

 

Utskottet informerades om att granskningsrapporten Att styra självständiga lärosäten (RiR 2012:4) har inkommit från Riksrevisionen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 19 april 2012

 

 

Margareta Pålsson

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande