Protokoll utskottssammanträde 2012/13:20

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20

 

DATUM

2013-02-21

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollen 2012/13:18 och 2012/13:19.

 

2 §

Grundskolan (UbU5)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:UbU5.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

3 §

Gymnasieskolan (UbU6)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

4 §

Studiestöd (UbU10)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

Seminarium

 

Informerades om att utbildningsutskottets och socialutskottets gemensamma kunskapsseminarium torsdagen den 7 mars 2013 börjar kl. 10.45 och håller på som längst till kl. 12.15.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 7 mars 2013

 

 

Tomas Tobé

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2012/13:20

 

1 §

2 §

3 §

4-5 §§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande