Protokoll utskottssammanträde 2012/13:21

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:21

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21

 

DATUM

2013-03-07

TID

09.30–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)


Olof Åslund, generaldirektör och Björn Öckert, forskare infomerade om verksamheten vid IFAU.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:20.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

 

4 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

 

5 §

Högskolan (UbU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:UbU8.

 

S-, MP-, SD och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

 

6 §

Utökad undervisningstid i matematik (UbU16)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:64 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

7 §

Subsidiaritetsprövning

 

Utskottet beslutade att med stöd av 10 kap. 6 § riksdagsordningen begära att regeringen informerar utskottet om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning KOM(2013) 107.

 

Regeringens bedömning kan meddelas i en promemoria som bör vara utskottet tillhanda senast torsdagen den 21 mars 2013 kl. 10.00.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

8 §

Beslut om utrikes resor

 

Utskottet beslutade att i enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 19 § riksdagsordningen samråda med riksdagsstyrelsen om att göra en studieresa till Finland i maj 2013 och Holland i september 2013.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras tisdagen den 12 mars 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:21

 

1- 4§

5 §

6 §

7-8 §

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande