Protokoll utskottssammanträde 2012/13:27

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:27

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27

 

DATUM

2013-04-18

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:26.

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Skolväsendet (UbU7)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

4 §

Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (UbU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:121 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

 

Utrikesutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 och motioner i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avge yttrande.

 

6 §

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UbU2y)

 

För yttrande till utrikesutskottet behandlade utskottet skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 23 april 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:27

 

1-2 §§

3 §

4 §

5-6 §§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

-

 

-

 

-

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande