Protokoll utskottssammanträde 2012/13:28

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:28

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28

 

DATUM

2013-04-23

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Lärarlegitimationsreformen

Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren Utbildningsdepartementet, informerade om lärarlegitimationsreformen.

 

2 §

Lärarlegitimationsreformen

Förbundsordförande Metta Fjelkner och kanslichef Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund, informerade om lärarlegitimationsreformen.

 

3 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:27.

 

4 §

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012 (UbU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2012/13:RJ1 och 2012/13:RR3. Utskottet justerade betänkandet 2012/13:UbU11.

5 §

Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd (UbU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:58 och motioner, samt justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU5y och
socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU4y.

Utskottet justerade betänkandet 2012/13:UbU12.

SD och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras torsdagen den 25 april 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:28

 

 § 1-2

 § 3-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande