Protokoll utskottssammanträde 2012/13:33

Justitieutskottets protokoll 2012/13:33

 

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33

 

DATUM

2013-05-30

TID

10.00-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 juni 2013

 

Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga Mikaela Bexar, Johan Stensbäck och Sofie Lundin samt departementssekreteraren Bo G Pettersson informerade inför RIF-rådsmöte den 6-7 juni 2013.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 23 maj 2013 justerades.

 

§ 3

Tolkning och översättning i brottmål (JuU23)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:JuU23.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 6

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 12 september 2013 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 12 september 2013

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:33

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duán (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2013-02-22