Protokoll utskottssammanträde 2012/13:34

Civilutskottets protokoll 2012/13:34

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34

 

DATUM

2013-05-30

TID

09.30-09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:33.

 

§ 2

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2012/13:91 och motion. Utskottet justerade betänkande 2012/13:CU18.

 

SD- ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 3

EU-förslag om ändring av redovisning av stora företags och
koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik


Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 207.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

SD-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Övrigt

 

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

 

§ 5

Deltagande i internationella konferenser

 

Beslutades att Jonas Gunnarsson (S) ska delta i EU-konferensen om könsfördelningen i bolagsstyrelser den 19 juni 2013 i Bryssel samt interparlamentariskt utskottsmöte om Stockholmsprogrammet den 20 juni 2013 i Bryssel. Beslutades att även Margareta Cederfelt (M), om hon har möjlighet, ska delta i EU-konferensen om könsfördelningen i bolagsstyrelser den 19 juni 2013 i Bryssel.

 

Vidare beslutades att Ola Johansson (C) ska delta i ett seminarium om den europeiska köplagen den 10 juli 2013 i Bryssel.

 

§ 6

Nästkommande sammanträden

 

Utskottet beslutade att nästkommande sammanträden ska äga rum tisdagen den 11 juni 2013 kl. 11.00 och torsdagen den 13 juni 2013

kl. 08.00 (tidigare reservdag).

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

Justeras den 11 juni 2013

 

Veronica Palm

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:34

 

§ 1–6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Eriksson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bino Drummond (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder  (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande