Protokoll utskottssammanträde 2012/13:35

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:35

 

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35

 

DATUM

2013-06-11

TID

10.30–10.45

11.00-11.40

12.00-13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:34.

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

 

4 §

Subsidiaritetsärenden

 

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att besluta om beredningsåtgärder med anledning av eventuella subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet i kammararbetet 2013.

 

5 §

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Utskottet beslutade att bereda socialutskottet och konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 24 september 2013 yttra sig över propositionen 2012/13:163 och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

6 §

Ny bibliotekslag (UbU4y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2012/13:147 och motioner.

Ärendet bordlades.

7 §

Öppen utfrågning

 

Utskottet ordnade en öppen utfrågning om hur ny kunskap kommer till användning i skolan.

Program och deltagarförteckning från utfrågningen framgår av bilaga 4 och 5.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras tisdagen den 18 juni 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:35

 

 §1-3

 § 4-6

§ 7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande