Protokoll utskottssammanträde 2012/13:41

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41

 

DATUM

2013-05-02

TID

09.00–09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav att praktikanten B. G. till Per Bill (M) får närvara vid detta sammanträde utom vid punkt 7 på den särskilda föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:40.

 

§ 3

EU-bevakning

 

Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära information från regeringen i frågor om dels ett förslag från några medlemsstater om initiativ om demokrati, grundläggande värden och rättsstatens principer, dels en skrivelse från kommissionen till regeringen gällande offentlighetsprincipen och det europeiska medborgarinitiativet.

 

 

§ 4

Reglering av Partibidragsnämnden (KU24)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2012/13:RS3. Utskottet justerade betänkandet 2012/13:KU24.

 

§ 5

En ny kameraövervakningslag (KU6y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2012/13:115 och motioner. Utskottet beslutade att med sitt yttrande överlämna, under förutsättning att justitieutskottet ger sitt medgivande, motionerna 2012/13:K299 av Rune Wikström (M) och 2012/13:K354 av Lars Isovaara och Kent Ekeroth (SD). Utskottet justerade yttrandet 2012/13:KU6y.

 

S-ledamöterna anmälde avvikande mening.

 

§ 6

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012  (KU7y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU och motioner. Utskottet justerade yttrande 2012/13:KU7y.

 

SD-ledamoten anmälde avvikande mening.

 

§ 7

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. (KU21)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:75 och redogörelse 2012/13:RS4.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-05-14

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:41

 

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande