Protokoll utskottssammanträde 2012/13:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:42

 

DATUM

2013-05-14

TID

11.02–11.19

11.30–11.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 a) och b) på föredragningslistan.

 

 

§ 2

Information från Justitiedepartementet om offentlighetsprincipen och det europeiska medborgarinitiativet

 

Statssekreterare Magnus G Graner m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om en skrivelse från kommissionen gällande offentlighetsprincipen och det europeiska medborgarinitiativet.

 

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:41.

 

 

§ 4

EU-bevakning

 

-          Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

 

 

-          Föredraganden anmälde att till utskottet kommer i dag att hänvisas Grönbok om Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar, KOM(2013) 231.

 

-          Kanslichefen informerade om att överläggning med regeringen i fråga om förslaget till allmän uppgiftsskyddsförordning, KOM(2012) 11 kan hållas den 28 maj 2013 kl. 11.00.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 6

Indelning i utgiftsområden (KU25)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:100 förslagspunkterna 2–5 och ett motionsyrkande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Årsredovisning för staten 2012

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2012/13:101. Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

 

 

§ 8

Information från Statsrådsberedningen om initiativ om demokrati, grundläggande värden och rättsstatens principer

 

Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström m.fl., Statsrådsberedningen, informerade om ett förslag från några medlemsstater om initiativ om demokrati, grundläggande värden och rättsstatens principer.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-05-21

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:42

 

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande