Protokoll utskottssammanträde 2012/13:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:47

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:47

 

DATUM

2013-06-04

TID

10.30–10.31

11.06–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet beslutade att praoeleven J.N. till ledamoten Per Bill (M) fick närvara vid dagens sammanträde utom vid vissa delar av punkt 3 och hela punkt 4 på den särskilda föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:46

.

§ 3

Utlämnade av handlingar

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser, dnr 2062-2012/13, med begäran om utlämnande av handlingar.

 

§ 4

Seminarium

 

Utskottet beslutade att hålla seminarium torsdagen den 13 juni 2013 kl. 10.00 om dagspressens ekonomiska läge.

 

§ 5

Tillkommande sammanträdestider

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde tisdagen den 18 juni 2013 kl. 08.00.

 

§ 6

Inkommen promemoria

 

Kanslichefen anmälde inkommen promemoria 2013-05-29 från Utrikesdepartementet om Klagomål mot Sverige enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter under år 2012.

 

§ 7

Tillsyn inom socialförsäkringsområdet

 

Kanslichefen anmälde kommittédirektiv Tillsyn inom socialförsäkringsområdet (dir. 2013:58).


 

§ 8

Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:75 och redogörelse 2012/13:RS4. Utskottet justerade betänkande 2012/13:KU21.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde motivreservation.

 

 

§ 9

Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (KU26)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2013) 231.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

§ 1                                                               §§ 2–9

 

 

Tony Holmstedt                                          Kerstin Siverby

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:47

 

§ 1

§ 2-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande