Protokoll utskottssammanträde 2005/06:17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:17

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17

 

DATUM

2006-03-07

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 21 februari 2006 godkändes.

§ 2

Justering av betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd m.m. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m. justerades efter vissa ändringar

Följande reservationer anmäldes:
-
(m,c,mp)   under punkt               1 Internationella djurskyddsfrågor,

- (mp,v)                       2 importförbud av hund- och kattskinn,

- (fp)                            3 tillsynsfrågor m.m.,

- (fp)                            4 kvalitetssäkring av hästbranschen                                          m.m.,

- (kd,c,mp,v)                  5 sexuellt utnyttjande av djur,

- (v, mp)                       6 djur i pornografiska sammanhang,

- (m, fp, kd, c)               7 pälsdjur,

- (mp,v)                        8 kastrering av smågrisar,

- (m, kd, c)                     9 höns,

- (v, mp)                     10 slaktkycklingar,

- (kd, c)                      12 smittspridning vid smuggling av hundar                                         m.m.,

- (m,fp,kd, c)               13 åtgärder mot smuggling av hundar,

- (fp,kd)                      14 hundar och katter m.m.,

- (mp)                         15 djur i nöjesbranschen,

- (fp, kd,mp)                16 exotiska djur,

- (v, mp)                     17 grytjakt,

- (fp, kd)                     18 veterinärväsendets organisation,

- (m, fp, kd, c)             19 tävlingsveterinärer,

- (fp, kd)                     20 djurhälsoregister m.m.


Anmäldes särskilt yttrande (fp).

§ 3

EU-information
Torsdagen den 16 mars 2006 kl. 12.30 informerar jordbruksdepartementet inför Jordbruks- och fiskerådet den 20-21 mars 2006.

 

 

§ 4

 

Överlämnande av motionsyrkanden från annat utskott
Utskottet beslutade att för beredning ta emot motion 2005/06:Fi7 yrkande 7 och 9 från finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser och EU-dokument

Inkomna skrivelser och EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 9 mars 2006 kl. 10.00.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 16 mars 2006

 

 

 

Åsa Domeij

 

 

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:17

 

§ 1-4

§ 5-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Nordmark (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2006-03-07

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:17

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

 

Revidering av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige/

Lapplands länsstyrelse, Lapplands förbund, Tornedalsrådet, Lapplands

AN-central

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europaparlamentet

 

Utdrag ur dokument ”Antagna texter” från sammanträdet den 16-19 januari 2006. Europaparlamentets resolution om klimatförändringar.

 

Utdrag ur dokument ”Antagna texter” från sammanträdet den 2 februari

2006. Europaparlamentets resolution om antagande av förvaltnings-

åtgärder för utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet.