Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-03-14

TID

09.00-15.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet inhämtade information om styrmedel för att motverka klimatförändringar.

 

Inbjudna talare:

Miljöminister Lena Sommestad

Eva Alfredsson, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier

Per Kågeson, Nature Associates

Erland Källén, Meteorlogiska institutionen, Stockholms universitet

Lars Müller, Europeiska kommissionen, GD miljö

Håkan Sköldberg, Projektinriktad forskning och Utveckling i

Göteborg AB, Profu

 

Inbjudna organisationer och myndigheter:

 

BLICC (The Buisness Leaders Initiative om Climate Change)

Christer Forsgren, vd Stena Miljöteknik 

Åke Pettersson, vd Fortum Värme

 

Greenpeace

Martina Krüger, energi- och klimatansvarig

Alfred Skogberg, pressekreterare

 

LO

Sven Nyberg, ombudsman näringspolitiska enheten

 

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Sven Hogfors, handläggare energi- och klimatfrågor

Ulf Jobacker, energiexpert

 

LRF Skogsägarna

Linda Hedlund, skogspolitisk expert

 

Jordbruksdepartementet

Joakim Skottheim, departementssekreterare

 

 

 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Monica Lövström, politisk sakkunnig

Lars Ekecrantz, departementsråd

Anders Turesson, ämnesråd, klimatförhandlare

Olle Björk, kansliråd, samordnare klimatfrågor

 

Naturskyddsföreningen

Svante Axelsson, generalsekreterare

Ylva Rylander, klimathandläggare

 

Naturvårdsverket

Lars Westermark, chef Klimatenheten

Reino Abrahamsson, expert

Eva Jernbäcker, avdelningsdirektör

Klas Österberg, avdelningsdirektör

 

NUTEK

Stefan Henningsson, ansvarig för insatsområdet Miljödriven

näringslivsutveckling

 

Näringsdepartementet

Ulrika Jardfelt, energi- och klimatsamordnare

 

SGI, Statens geotekniska institut

Birgitta Boström, generaldirektör

Bo Lind, forskningschef

 

Skogsstyrelsen

Hillevi Eriksson, Miljöenheten

Johanna From, enhetschef Skog Syd

 

SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet)

Jan Svärd, vd EKA Chemicals och ordförande SKGS

Lars-Erik Axelsson, energidirektör

 

SMHI/Rossby center

Maria Ågren, generaldirektör SMHI

Markku Rummukainen, enhetschef Rossby center

 

Svensk Energi

Bo Källstrand, vd

Göran Lagerstedt, ansvarsområde styrmedel, klimatfrågor och

kärnkraft

 

Svenskt Näringsliv

Birgitta Resvik, ansvarig Energi och Klimat

Maria  Sandqvist, energiansvarig Teknikföretagen

 

 

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Ulf Nymark, ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott i Lund och ledamot av förbundens samhällsbyggnadsberedning

Göran Tägtström, ordförande i Miljönämnden i Borlänge och ledamot av förbundens samhällsbyggnadsberedning 

Andreas Hagnell, avd. för tillväxt och samhällsbyggnad

 

Statens energimyndighet

Thomas Levander, enhetschef

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 23 mars 2006

 

 

 

Åsa Domeij

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande