Protokoll utskottssammanträde 2005/06:26

Kulturutskottets protokoll 2005/06:26

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26

 

DATUM

Torsdagen den 20 april 2006

TID

09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

 

§ 1

Överlämnande av motionsyrkande till annat utskott

 

Utskottet beslutar att till finansutskottet överlämna motion 2005/06:Kr35 yrkande 6 av Dan Kihlström m.fl. (kd) under förutsättning av detta utskotts medgivande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 2

Inkommande skrivelser

 

Anmäls följande skrivelser

 

Skrivelser från andra utskott

– Arbetsmarknadsutskottet – Protokollsutdrag 2005/06:21.4 med beslut, att bl.a. till kulturutskottet överlämna motionerna 2005/06:A3 yrkande 11 och 2005/06:A5 yrkande 3, under förutsättning av detta utskotts medgivande och

– Konstitutionsutskottet – Protokollsutdrag 2005/06:30.5 med beslut att anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner.

 

 

§ 3

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om teater, dans och musik – särskild ordning (jfr prot. 2005/06:25.2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU21 justeras.

 

Anmäls särskilda yttranden.

 

 

§ 4

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om teater, dans och musik (jfr prot. 2005/06:25.2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU21 justeras.

 

Anmäls reservationer och särskilda yttranden.

 

 

 

 

§ 5

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om radio och TV

 

2005/06:Kr30, Kr31, Kr32, Kr33, Kr34, Kr35 yrk. 1–5, 7, Kr36

2004/05:Kr396 yrk. 2

2005/06:Kr4 yrk. 8–9, Kr209, Kr216, Kr219, Kr228, Kr233 yrk. 16, 27–28, 30, Kr239 yrk. 1, 3, Kr244, Kr253 yrk. 4, Kr257, Kr273, Kr292, Kr298, Kr299, Kr303, Kr328, Kr336 yrk. 6, Kr382 yrk. 16–17, Kr396, Kr413 yrk. 6–8, Kr417 yrk. 12, K267, K339 yrk. 1–3, K340 yrk. 2–4, K367, Ju475 yrk. 6, Sf336 yrk. 40, 42, Ub591 yrk. 5 och MJ525 yrk. 8.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 6

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om kampsporter

 

2005/06:Kr18, Kr19, Kr20, Kr21, Kr22, Kr23, Kr24, Kr25, Kr26, Kr27, Kr28, Kr29, Kr208, Kr218, Kr220, kr230, kr237, Kr354 och Kr375 yrk. 17.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Övertagande av motioner från annat utskott

 

Utskottet beslutar att från arbetsmarknadsutskottet överta motionerna 2005/06:A3 yrkande 11 och 2005/06:A5 yrkande 3.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om folkbildning

 

2003/04:kr381

2004/05:Kr228, Kr233 yrk. 7, Kr246, Kr252 yrk. 2, Kr262, Kr275, Kr277, Kr283, Kr287 yrk. 1–2, 4–5, Kr345, Kr368 yrk. 29, Kr369 yrk. 9, Kr370 yrk. 1–2, Kr379, Kr392, Kr495,

2005/06:Kr37, Kr38, Kr39, Kr40, Kr41, Kr42, Kr206, Kr214 yrk. 1–2, Kr222, Kr282 yrk. 1, Kr283, Kr322, Kr331 yrk. 1–2, 4, 8, Kr333 yrk. 1, Kr336 yrk. 17–18, Kr339, Kr357, Kr359, Kr366, Kr375 yrk. 13, Kr381 yrk. 36–37, Kr385, Kr391, Kr394, Kr403, Kr406, Kr411 yrk. 1–3, A258 yrk. 14, Ub259 yrk. 7 och So470 yrk. 15.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 9

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt motion 2005/06:K28.

 

Utskottet finner inte anledning att framföra några synpunkter till konstitutionsutskottet och beslutar därför att avstå från att avge yttrande över skrivelse 2005/06:75.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 10

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2005/06:25 av den 4 april 2006.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 27 april 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

 

 

Lennart Kollmats

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 
 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2005/06:26

                                                                                   §§

1–4

5

6–11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kollmats, Lennart (fp), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvidsson, Eva (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vallius, Paavo (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ernkrans, Matilda (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson, Göran i Simrishamn (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström, Cecilia (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellén, Birgitta (c)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindgren, Anna (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordlander, Inger (s)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamarca, Rossana (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olovsson, Fredrik (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karlsson, Sonia (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sidén, Anita (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högman, Berit (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lilja, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lantz, Kenneth (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringman, Agneta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pålsson, Margareta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darvik, Axel (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternemar, Tommy (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järrel, Henrik S (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andersson, Johan (s)

N

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björnlod, Leif (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westman, Henrik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bager, Erling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

N

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergström, Sven (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stafilidis, Tasso (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renström, Yoomi (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edlind-Friberg, Louise (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande