Protokoll utskottssammanträde 2005/06:28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:28

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28

 

DATUM

2006-05-02

TID

11.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utskottet fick information om uppföljningen av miljömålen av representanter från departementet

-          Miljöminister Lena Sommestad,

-          Statssekreterare Krister Nilsson,

-          Departementsråd Lars Ekecrantz och

-          Kansliråd Katja Awiti.

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 25 april 2006 godkändes.

 

§ 3

Ärendebehandling
Utskottet behandlade proposition 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem m.m. samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ57 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ58 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp),

dels följdmotion med anledning av redog. 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen

2005/06:
Fi7 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 7 och 9,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ203 av Ulf Sjösten (m),
MJ204 av Magdalena Andersson (m),
MJ232 av Ragnwi Marcelind (kd),
MJ339 av Kenneth Johansson och Agne Hansson (c) yrkandena 1 och 3,
MJ361 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 2 och 4,
MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 19 och 34,
MJ412 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c),
MJ439 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2,
MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 14 och 15, MJ447 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4,

MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 7,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 37 och 55,
MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 15 och 16,
MJ523 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) yrkande 6,
MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) yrkandena 3, 4 och 7, MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 2 och 16,
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 12, 24-26 och 40-41, N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3,
N445 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 11,
N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 14,
Bo245 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 2,
Ju420 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

Utskottet beslutade att den fortsatta beredningen av motion 2005/06:MJ525 yrkande 7 skall ske i anslutning till beredningen av regeringens skrivelse 2005/06:126 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling.

I övrigt bordlades ärendet för fortsatt behandling.

§ 4

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 4 maj 2006 kl. 10.00.

 

Vid protokollet


Ella Persson

 

Justeras 9 maj 2006Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:28

 

§ 1-2

§ 3-4

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande