Protokoll utskottssammanträde 2005/06:28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:28

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28

 

DATUM

2006-05-04

TID

09.00-9.30

9.35-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:27.

 

§ 2

Migration och asylpolitik

 

Fortsätts behandlingen av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 3

Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU15 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av m-, fp-, kd- och c‑ledamöterna.

 

Särskilda yttranden anmäls av m-, fp-, kd-, v- och c‑ledamöterna.

 


 

§ 5

Vissa socialförsäkringsfrågor

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:Vissa socialförsäkringsfrågor, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU16 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av fp-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Anmäls att företrädare för invandrarorganisationer uppvaktar utskottet vid sammanträdet torsdagen den 11 maj kl. 09.00.

 

§ 7

Övriga frågor

 

Beslutas att avslutningsmiddag skall äga rum onsdagen den 14 juni 2006.

 

§ 8

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 9 maj 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 9 maj 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:28

 

§ 1-2

§ 3-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande