Protokoll utskottssammanträde 2005/06:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:29

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29

 

DATUM

2006-05-04

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 27 april 2006 godkändes.

 

§ 2

Justering av förslag till betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvar. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU24 justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (m,fp,kd)   under punkt    2     lagförslagen i övrigt,
- (m,fp)                        3 stöd till ideella föreningar,
- (mp)                          4 behov av höjda avgiftsnivåer,
- (fp)                            5 försäkringslösningar m.m.,
- (m,fp,kd)                    6 ersättning för avstängning på grund                                          av politiska beslut.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 9 maj 2006 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 11 maj 2006

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:29

 

§ 1

§ 2-4

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2006-05-04

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:29

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

Protestskrivelse mot höjda elkostnader, ett antal förtryckta vykort inkomna

179-3552-05/06