Protokoll utskottssammanträde 2005/06:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:30

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30

 

DATUM

2006-05-09

TID

11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning
Inför behandlingen av proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan uppvaktades utskottet av representanter för Klimatkommunerna
-  
Jeanette Sveder Lundin, Klimatkommunerna

-   Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting
-   Sonja Lundh, Olofströms kommun.

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 2 maj 2006 godkändes.

 

§ 3

Ärendebehandling
Utskottet behandlade proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 1-14, 16-30 och 32-37,
MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1-8 och 10-21,
MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 1-11 och 13-27,
MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c),

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 2, 3, 9, 13 och 14,
MJ383 av Lars Ångström och Ingegerd Saarinen (mp),
MJ429 av Karin Åström och Maria Öberg (s),
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 47,
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 4 och 12,
MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 10 och 11,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ326 av Lars Ångström (mp),
MJ342 av Jörgen Johansson och Birgitta Carlsson (c),
MJ414 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 4-6,
MJ436 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (mp),
MJ439 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 7,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 56,
MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8,
MJ579 av Karin Åström och Lars U Granberg (s),
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1-2 och 6-7,
U267 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 4,
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 18,
N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 18.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling – för ev. yttrande till finansutskottet – prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition samt följdmotion

2005/06:
Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling – för ev. yttrande till finansutskottet – skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005.

Utskottet beslutade att ej avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-information
Jordbruksdepartementet informerar utskottet torsdagen den 18 maj 2006 kl. 12.15 inför Jordbruks- och fiskerådet den 22-23 maj 2006.

§ 7

Ärendeplanen
Utskottet beslutar att tidigarelägga den fortsatta behandlingen av ärendena MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning 2010, MJU22 Miljöansvaret i Antarktis samt MJU28 Miljöklassning av alternativa motorbränslen till den 16 maj 2006.

§ 8

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 11 maj 2006 kl. 10.00.

 

Vid protokollet


Ella Persson

 

Justeras 2006-05-16Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:30

 

§ 1

§ 2

§ 3-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande