Protokoll utskottssammanträde 2005/06:30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:30

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30

 

DATUM

2006-05-11

TID

09.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:29.

 

§ 2

Återvandring

 

Företrädare för invandrarorganisationer uppvaktar om pension till hemlandet.

 

Utskottet uppdrar åt kansliet att upprätta en fakta-PM över de regler för utbetalning av pension och äldreförsörjningsstöd som gäller i dag och system för förmåner vid återvandring som finns i vårt närområde.

 

§ 3

Förtroendemannarollen i Försäkringskassan

 

Statssekreterare Staffan Bengtsson, Socialdepartementet, Ulla Y Gustafsson, Ideella föreningen Försäkringskassans förtroendevalda, ordföranden Inger Efraimsson, generaldirektör Curt Malmborg och Göran Geiryd, Försäkringskassan, informerar om förtroendemannarollen i Försäkringskassan.

 

§ 4

Planering av utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete

 

Diskuteras utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

 

Utskottet beslutar att fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde.

 


 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 16 maj 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 16 maj 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:30

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-5

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

-

 

-

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

O

 

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande