Protokoll utskottssammanträde 2005/06:31

Kulturutskottets protokoll 2005/06:31

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31

 

DATUM

Torsdagen den 1 juni 2006

TID

Kl. 08.00–08.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

 

§ 1

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande skrivelser

 

– Olav Johannessen, Norge, angående ”Går den norska kulturen mot upplösning?” (dnr 140-3499-05/06) och

– Rakel Gustafsson, protestlista mot SVT:s diskriminering av kristna TV-tittare (140-3568-05/06).

 

 

§ 2

Justering

 

Fortsätts behandlingen av motioner om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler (jfr prot. 2005/06:29.5).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU24 justeras.

Anmäls reservationer och ett särskilt yttrande.

 

 

§ 3

Justering

 

Fortsätts behandlingen av motioner om pris- och löneomräknings-frågor (jfr prot. 2005/06:29.6).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU27 justeras.

Anmäls en reservation och ett särskilt yttrande.

 

 

§ 4

Justering

 

Fortsätts behandlingen av motioner om bild och form samt konst-hantverk (jfr prot. 2005/06:28.3).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU31 justeras.

Anmäls reservationer och ett särskilt yttrande.

 


 

 

 

§ 5

Tack

 

Ordförande Lennart Kollmats (fp) framför ett tack till utskottets ledamöter samt till utskottets kanslipersonal för gott samarbete under denna mandatperiod.

 

 

§ 6

Tack

 

Vice ordförande Lars Wegendal (s) framför ett tack till ordförande Lennart Kollmats (fp) för gott samarbete under denna mandatperiod.

 

 

§ 7

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

§ 8

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2005/06:30 av den 18 maj 2006.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Lennart Kollmats

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2005/06:31

 

§ 1

§ 2

§§ 3–8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kollmats, Lennart (fp), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvidsson, Eva (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vallius, Paavo (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ernkrans, Matilda (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson, Göran i Simrishamn (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström, Cecilia (fp)

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellén, Birgitta (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindgren, Anna (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordlander, Inger (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamarca, Rossana (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olovsson, Fredrik (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karlsson, Sonia (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sidén, Anita (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högman, Berit (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lilja, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lantz, Kenneth (kd)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringman, Agneta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pålsson, Margareta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darvik, Axel (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternemar, Tommy (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järrel, Henrik S (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andersson, Johan (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björnlod, Leif (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westman, Henrik (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bager, Erling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergström, Sven (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stafilidis, Tasso (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renström, Yoomi (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edlind-Friberg, Louise (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande