Protokoll utskottssammanträde 2005/06:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:32

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32

 

DATUM

2006-05-30

TID

08.00-08.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

§ 1

EU-information från Socialdepartementet

 

Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl., Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 1-2 juni 2006.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:31.

 

§ 3

EU-information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Charlotte Svensson, m.fl., Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2- juni 2006.

 

§ 4

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

 

Utskottet beslutar bifogad plan (bilaga 2).

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Anmäls

 

- PM angående beräkning av sjukersättning med anledning av e-brev i frågan.

 

- skrivelser enligt bilaga 3.

 

 


 

§ 6

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att extra sammanträde skall äga rum onsdagen den 31 maj 2006 kl. 08.45.

 

Beslutas att nästa sammanträde därefter skall äga rum torsdagen den 13 juli 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 31 maj 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:32

 

§ 1

§ 2-3

§ 4-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

-

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande