Protokoll utskottssammanträde 2007/08:29

Trafikutskottets protokoll 2007/08:29

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29

 

DATUM

2008-05-06

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:28 från den 24 april 2008.

 

§ 2

ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU15 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU15 justeras.

 

§ 3

Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU16 Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU16 justeras.

 

§ 4

Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Behandling av EU-frågor

 

Utskottet behandlar sammanställning av EU-dokument från tiden 18 mars – 24 april 2008.

 

Inkomna EU-dokument läggs till handlingarna.

 


 

§ 6

Utfrågning om godstransporter

 

Utskottet beslutar att hålla en offentlig utfrågning om godstransporter tisdagen den 10 juni 2008 kl. 09.00-12.00 i förstakammarsalen.

 

§ 7

Inbjudan om deltagande vid informationsmöte och konferens

 

Anmälan om inbjudan till näringsutskottets informationsmöte med företrädare från Fria Postoperatöres Förbund torsdagen den 8 maj
kl. 09.30-10.00 i RÖ4-27.

 

Anmälan om inbjudan till näringsutskottets informationsmöte med företrädare från Posten tisdagen den 13 maj kl. 11.00-11.45 ca i
RÖ4-27.

 

Anmälan om inbjudan till Trafik- och miljökonferens den 9-10 juli
2008 i Paris.
Utskottet beslutar att presidiet ges mandat att utse två ledamöter att företräda utskottet vid konferensen.

 

Inbjudan till Trafiksäkerhetskonferens den 29-30 september 2008 i Lissabon. Utskottet beslutar att Malin Löfsjögård (m) företräder utskottet vid konferensen.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 13 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2008-05-13

 

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:29

 

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

O

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

x

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande