Protokoll utskottssammanträde 2007/08:30

Trafikutskottets protokoll 2007/08:30

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30

 

DATUM

2008-05-13

TID

Kl. 11.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg från Posten AB informerar om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:29 från den 6 maj 2008.

 

§ 3

Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

2008 års tilläggsbudget

 

Utskottet behandlar yttrande 2007/08:TU3y till finansutskottet över tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 2008.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Faktapromemoria om fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:97 om fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 6

Fråga om yttrande

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S, jämte motioner. Utskottet beslutar att avge yttrande.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse se bilaga 2.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

 den 20 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2008-05-20

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:30

 

§ 1

§ 2-8

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-05-13

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:30

 

 

Inkommen skrivelse

Utsänd inför sammanträdet

 

Fordonsskatt för veteranfordon, Jonas Söderström,

RD 160-2671-2007/08/08

 

 

Ja