Protokoll utskottssammanträde 2007/08:31

Trafikutskottets protokoll 2007/08:31

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31

 

DATUM

2008-05-15

TID

Kl. 09.30-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:30 från den 13 maj 2008.

 

§ 2

Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 3

Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S

 

Utskottet behandlar yttrande 2007/08:TU4y till näringsutskottet över proposition 143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Avrapportering av EPRI:s IT-konferens

 

Ledamöterna Désirée Liljevall och Eliza Roszkowska Öberg samt föredragande Mattias Revelius informerar utskottet om EPRI:s IT konferens i Dublin den 27-28 mars 2008.

 

§ 5

Faktapromemoria om nytt program för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:100 om nytt program för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

 den 20 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2008-05-20

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:31

 

§ 1-2

§ 3

4-6

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande